O-0210

Zdjęcie
O-0210
Symbol / nazwa O-0210
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 17.2 x 3.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis