O-0198

Zdjęcie
O-0198
Symbol / nazwa O-0198
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 320 x 5
Materiał NBR90A
Typ O
Opis