O-0196

Zdjęcie
O-0196
Symbol / nazwa O-0196
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 268 x 6
Materiał SM-250
Typ O
Opis