O-0191

Zdjęcie
O-0191
Symbol / nazwa O-0191
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 70 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis