O-0187

Zdjęcie
O-0187
Symbol / nazwa O-0187
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 4 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis