O-0181

Zdjęcie
O-0181
Symbol / nazwa O-0181
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 320 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis