O-0180

Zdjęcie
O-0180
Symbol / nazwa O-0180
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 289.3 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis