O-0179

Zdjęcie
O-0179
Symbol / nazwa O-0179
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 285 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis