O-0178

Zdjęcie
O-0178
Symbol / nazwa O-0178
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 265 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis