O-0177

Zdjęcie
O-0177
Symbol / nazwa O-0177
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 261.5 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis