O-0176

Zdjęcie
O-0176
Symbol / nazwa O-0176
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 223.3 x 6.5
Materiał SM-250
Typ O
Opis