O-0168

Zdjęcie
O-0168
Symbol / nazwa O-0168
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 169.2 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis