O-0167

Zdjęcie
O-0167
Symbol / nazwa O-0167
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 168 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis