O-0162

Zdjęcie
O-0162
Symbol / nazwa O-0162
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 140 x 8
Materiał NBR70A
Typ O
Opis