O-0158

Zdjęcie
O-0158
Symbol / nazwa O-0158
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 125 x 2
Materiał NBR70A
Typ O
Opis