O-0155

Zdjęcie
O-0155
Symbol / nazwa O-0155
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 117 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis