O-0148

Zdjęcie
O-0148
Symbol / nazwa O-0148
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 109.2 x 6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis