O-0147

Zdjęcie
O-0147
Symbol / nazwa O-0147
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 107 x 6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis