O-0143

Zdjęcie
O-0143
Symbol / nazwa O-0143
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 100 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis