O-0141

Zdjęcie
O-0141
Symbol / nazwa O-0141
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 99.2 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis