O-0137

Zdjęcie
O-0137
Symbol / nazwa O-0137
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 90 x 5
Materiał SM-250
Typ O
Opis