O-0130

Zdjęcie
O-0130
Symbol / nazwa O-0130
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 359.3 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis