O-0128

Zdjęcie
O-0128
Symbol / nazwa O-0128
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 78 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis