O-0127

Zdjęcie
O-0127
Symbol / nazwa O-0127
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 78 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis