O-0125

Zdjęcie
O-0125
Symbol / nazwa O-0125
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 73 x 3
Materiał NBR60A
Typ O
Opis