O-0123

Zdjęcie
O-0123
Symbol / nazwa O-0123
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 71.4 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis