O-0119

Zdjęcie
O-0119
Symbol / nazwa O-0119
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 69 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis