O-0112

Zdjęcie
O-0112
Symbol / nazwa O-0112
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 63.5 x 5.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis