O-0109

Zdjęcie
O-0109
Symbol / nazwa O-0109
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 126 x 7
Materiał SM-250
Typ O
Opis