O-01070

Zdjęcie
O-01070
Symbol / nazwa O-01070
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 60 x 1.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis