O-0097

Zdjęcie
O-0097
Symbol / nazwa O-0097
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 49 x 3.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis