O-0082

Zdjęcie
O-0082
Symbol / nazwa O-0082
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 39 x 2.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis