O-0080

Zdjęcie
O-0080
Symbol / nazwa O-0080
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 38 x 7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis