O-0079

Zdjęcie
O-0079
Symbol / nazwa O-0079
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 38 x 4.3
Materiał NBR80A
Typ O
Opis