O-0078

Zdjęcie
O-0078
Symbol / nazwa O-0078
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 37.4 x 1.8
Materiał NBR70A
Typ O
Opis