O-0076

Zdjęcie
O-0076
Symbol / nazwa O-0076
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 36 x 3.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis