O-0072

Zdjęcie
O-0072
Symbol / nazwa O-0072
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 31.3 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis