O-0067

Zdjęcie
O-0067
Symbol / nazwa O-0067
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 30 x 3.2
Materiał NBR70A
Typ O
Opis