O-0065

Zdjęcie
O-0065
Symbol / nazwa O-0065
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 28.2 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis