O-0059

Zdjęcie
O-0059
Symbol / nazwa O-0059
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 25 x 4.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis