O-0043

Zdjęcie
O-0043
Symbol / nazwa O-0043
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 20 x 2
Materiał NBR70A
Typ O
Opis