O-0027

Zdjęcie
O-0027
Symbol / nazwa O-0027
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 14.4 x 2.6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis