O-0017

Zdjęcie
O-0017
Symbol / nazwa O-0017
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 10 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis