O-0010

Zdjęcie
O-0010
Symbol / nazwa O-0010
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 9 x 6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis