O-0009

Zdjęcie
O-0009
Symbol / nazwa O-0009
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 8.5 x 1.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis