O-0008

Zdjęcie
O-0008
Symbol / nazwa O-0008
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 8 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis