O-0007

Zdjęcie
O-0007
Symbol / nazwa O-0007
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 8 x 2
Materiał NBR70A
Typ O
Opis