O-0005

Zdjęcie
O-0005
Symbol / nazwa O-0005
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 7 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis