O-0098

Zdjęcie
O-0098
Symbol / nazwa O-0098
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 50 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis