O-0087

Zdjęcie
O-0087
Symbol / nazwa O-0087
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 40 x 4.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis